Tel. 931 600 294 - 639 955 516

no-title no-title Metodologia ProfessorsTdah
no-title

no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.
LA NOSTRA METODOLOGIA

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Els nostres psicòlegs coordinadors s'encarreguen del seguiment exhaustiu de l'alumne, de la coordinació i de la comunicació entre totes les parts implicades: l'escola, la família, el psicòleg i el professor. Aquests utilitzen estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol i l'autoestima.