Tel. 931 600 294 - 639 955 516

no-title no-title Metodologia ProfessorsTdah
no-title

no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.

Metodologia

 

 

Els nostres professors treballen aspectes tals com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Els nostres psicòlegs coordinadors s'encarreguen del seguiment exhaustiu de l'alumne, de la coordinació i la comunicació entre totes les parts implicades: l'escola, la família, el psicòleg i el professor. Aquests utilitzen estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat.

 

El professor planifica setmanalment l'horari que  ha de complir l'alumne. En cada classe es revisa l'agenda i la carpeta, es controlen els deures i es fa una planificació de les avaluacions i dels exàmens. Amb aquest mètode el professor ensenya l'alumne a ser responsable, organitzat, constant i metòdic. L'estudiant també aprèn a utilitzar diferents tècniques d'estudi que l'ajudaran a optimitzar el seu temps de treball. 

 

El  psicòleg coordinador  visita periòdicament l'alumne i la família per tal de treballar els diferents aspectes de la seva reeducació, com per exemple:

 

  • Millorar l'atenció i la concentració
  • Fomentar la memòria
  • Autoregular i modificar les conductes
  • Controlar la impulsivitat i fomentar la reflexivitat
  • Afavorir un desenvolupament personal favorable


El coordinador encarregat del cas té la funció de coordinar tots els membres de l'equip. És la persona responsable de mantenir la comunicació entre els pares, l’escola, el professor particular i el psicòleg. També s'encarrega de guiar l'estudiant en el seu procés formatiu. A més a més, fa un seguiment de l'estudiant i el visita periòdicament per controlar  el seu rendiment. A partir d'aquí el coordinador supervisor elabora els informes amb els progressos de l'estudiant.

ÚLTIMS ARTICLES