Tel. 931 600 294 - 639 955 516

no-title no-title Metodologia ProfessorsTdah
no-title

no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.

Tractament Psicològic Individual

 

 

 

Realitzem una primera visita amb els pares per saber quin és el problema que els preocupa i així poder intervenir de forma personalitzada, tot recopilant informació sobre el seu entorn familiar, escolar i social.

 

Seguidament, iniciem un procés de valoració que consisteix en la detecció de les dificultats existents i en la realització de proves diagnòstiques. Amb aquesta informació es procedirà a informar als pares i es plantejarà un pla individualitzat de treball. Les sessions tenen una durada d’una hora.

 

 

ÚLTIMS ARTICLES