Tel. 639 955 516. De dilluns a divendres de 10h a 14h.

no-title Metodologia ProfessorsTdah Classes Particulars ProfessorsTdah
no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.
Classes Particulars ProfessorsTdah

Les classes particulars a domicili es dirigeixen a estudiants des d’educació infantil fins a estudis universitaris, on s’ofereix un reforç en totes les àrees i matèries. Oferim una metodologia específica i especialitzada en el reforç d’alumnes amb TDAH.La clau del nostre èxit és el treball, l'organització i la comunicació.

Professionals

 

 

Els nostres professionals no només són escollits per la seva titulació, sinó per la seva gran experiència i per les seves habilitats pedagògiques. Els especialistes que formen part del nostre equip són:

  • Mestres d' Educació Especial: professionals especialitzats en l'educació de persones que per les seves característiques individuals necessiten una atenció personalitzada i individualitzada.
  • Mestres d'audició i llenguatge: especilistes que ofereixen atenció específica als alumnes amb retards i trastorns en la parla, la comunicació i el llenguatge.
  • Mestres de totes les especialitats: professionals especialitzats en diverses àrees i matèries de l’educació.
  • Psicopedagogs: experts que ajuden a avaluar, a assessorar i a tractar problemàtiques dels nens/es. Aquests especialistes ofereixen una orientació educativa i professional, donen suport en metodologies pròpies del procés d'ensenyament i d'aprenentatge, entre d’altres funcions.
  • Logopedes: especialistes en la prevenció, l’avaluació i la intervenció dels trastorns del llenguatge de la població tant infantil com adulta.
  • Psicòlegs i reeducadors: professionals que intervenen de forma sistematitzada a partir de les característiques de les persones i dels grups socials, amb la finalitat de poder contribuir en la formació de les seves actituds, aptituds i valors envers la integració en el grup social de referència.
  • Pedagogs: especialistes en els processos educatius i de la formació, l’exercici professional dels quals implica l’ús dels instruments cognoscitius, metodològics i d’intervenció per a promoure el canvi en les persones de totes les edats, la família i la comunitat.
  • Integradors i Educadors Socialsexperts i tècnics en els camps de l'educació no formal, l’educació d'adults i la inserció social de joves inadaptats, així com també poden intervenir en l'acció socioeducativa i cultural.

     

 

ÚLTIMS ARTICLES

ÚLTIMS ARTICLES