Tel. 639 955 516. De dilluns a divendres de 10h a 14h.

no-title Metodologia ProfessorsTdah Classes Particulars ProfessorsTdah
no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.
Classes Particulars ProfessorsTdah

Les classes particulars a domicili es dirigeixen a estudiants des d’educació infantil fins a estudis universitaris, on s’ofereix un reforç en totes les àrees i matèries. Oferim una metodologia específica i especialitzada en el reforç d’alumnes amb TDAH.La clau del nostre èxit és el treball, l'organització i la comunicació.

Proves de Diagnòstic

 

 

La detecció precoç, així com un diagnòstic i una intervenció acurada, seran fonamentals per a la prevenció o maneig dels problemes associats al trastorn, determinant en gran mesura l'evolució del mateix. El diagnòstic ha de realitzar-lo preferentment un equip multidisciplinar integrat, com a mínim, per un psiquiatra i un psicòleg clínic amb coneixements sobre el TDAH.  Els pares i els professors habitualment detecten problemes i/o dificultats i els professionals de l’àmbit clínic són els responsables d’establir el diagnòstic.

 

Fonamentalment, el diagnòstic es basa en una avaluació psicopedagògica orientada a determinar les condicions físiques del nen, el seu estat emocional, les seves capacitats i aptituds personals i el seu nivell d'aprenentatge. Amb tot això es podrà descartar que les dificultats de comportament i/o rendiment escolar derivin d’altres causes diferents al TDAH.

 

El diagnòstic del TDAH pot ser dificultós per la presència de comorbiditat i de símptomes causats per altres trastorns, fet que dificulta l’elaboració d’un diagnòstic diferencial. Per a la seva realització el professional necessitarà informació dels familiars, dels professors, dels serveis sanitaris i del propi nen/a. És important utilitzar diferents instruments diagnòstics com qüestionaris, entrevistes clíniques, proves i si és possible l'observació directa del nen/a a en el context escolar. 

 

Des d’una perspectiva cognitiu-conductual, ProfessorsTdah col·labora amb el Centre PiP, el qual ofereix un servei integral d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica per a nens i adolescents fins a 18 anys.

 

Els tractaments específics amb els que treballen són:

  • Trastorns de la conducta (TDAH, Trastorno negativista desafiant,…)
  • Trastorns de ansietat i de l’estat d’ànim
  • Trastorns de l’aprenentatge
  • Enuresis y Encopresis
  • Fòbies específiques
  • Falta d’habilitats socials
  • Adiccions a les noves tecnologies

 

Degut a la importància de les relacions personals i socials en aquestes franges d’edat, dins l’àrea clínica considerem molt important el treball conjunt i coordinat amb la família i l’escola. Per aquest motiu, promovem els contactes puntuals tant amb els professors com amb els familiars o tutors per poder realitzar una intervenció el més integradora possible.

 

ÚLTIMS ARTICLES

ÚLTIMS ARTICLES