Tel. 639 955 516. De dilluns a divendres de 10h a 14h.

no-title Metodologia ProfessorsTdah Classes Particulars ProfessorsTdah
no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.
Classes Particulars ProfessorsTdah

Les classes particulars a domicili es dirigeixen a estudiants des d’educació infantil fins a estudis universitaris, on s’ofereix un reforç en totes les àrees i matèries. Oferim una metodologia específica i especialitzada en el reforç d’alumnes amb TDAH.La clau del nostre èxit és el treball, l'organització i la comunicació.

Seguiment de l'alumne/a


 

Els nostres coordinadors s'encarreguen del seguiment continu de l'alumne/a fent una visita periòdica al seu domicili, per veure l’evolució de les classes i per a poder guiar  l'estudiant en el seu procés formatiu. Durant aquestes visites també s’assessora i es guia a les famílies. Així doncs, se’ls hi oferiran eines i estratègies perquè puguin treballar amb els seus fills aspectes tals com millorar l'atenció i la concentració, fomentar la memòria, autorregular i modificar les conductes, treballar els hàbits i les habilitats socials, l’autoestima i l’autoconcepte, donar pautes per controlar la impulsivitat i fomentar la reflexivitat, entre d’altres aspectes.

 

A més a més, es poden realitzar reunions amb l’escola on participen tant el psicòleg coordinador com el professor assignat. Per tant, la coordinació i la comunicació entre totes les parts implicades en el procés de desenvolupament i aprenentatge de l’alumne permet valorar globalment la seva evolució. 

 

A partir d’aquí, tots els aspectes esmentats són valorats a partir d’informes realitzats pels professors assignats. Posteriorment, aquests informes són revisats pel psicòleg coordinador qui fa entrega d’un informe periòdic a la família, on es veu reflectida l’evolució del seu fill/a.

 

 

ÚLTIMS ARTICLES

ÚLTIMS ARTICLES