Tel. 639 955 516. De dilluns a divendres de 10h a 14h.

no-title Metodologia ProfessorsTdah Classes Particulars ProfessorsTdah
no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.
Classes Particulars ProfessorsTdah

Les classes particulars a domicili es dirigeixen a estudiants des d’educació infantil fins a estudis universitaris, on s’ofereix un reforç en totes les àrees i matèries. Oferim una metodologia específica i especialitzada en el reforç d’alumnes amb TDAH.La clau del nostre èxit és el treball, l'organització i la comunicació.

Tractament Psicopedagògic: Reeducacions


 

Les reeducacions psicopedagògiques són una intervenció individual amb l'objectiu de millorar la relació que té el nen o l’adolescent amb el seu procés d’aprenentatge i amb el seu estil d’aprenentatge, és a dir, la forma d’adquirir els coneixements.

 

La diferència amb la teràpia psicològica, on es tracten diferents aspectes o problemes del pacient, és que el tractament es focalitza en l’àrea d’aprenentatge i en el rendiment escolar. En alguns casos es necessari la combinació d’ambdues intervencions, tant de la  reeducació com de la teràpia psicològica, per tal de poder treballar d’una manera més global i poder profunditzar en aspectes bàsics de l’aprenentatge. Tanmateix, podem intervenir en aspectes psicopedagògics tals com la percepció, l’atenció, la memòria, el pensament, el coneixement personal, l’estructuració espacial i temporal, la psicomotricitat específica, entre d’altres. Per aquesta tasca es poden utilitzar materials lúdics i educatius amb la finalitat que l’estimulació sigui variada.

 

Per tant, les reeducacions psicopedagògiques es realitzen per tal de:

  • millorar l’actitud davant l’estudi i la motivació a l’hora de realitzar les tasques escolars, identificant les seves habilitats i reforçant-les.
  • adquirir hàbits d’organització, aprendre a portar l’agenda escolar i seguir un horari de treball.
  • fomentar la millora de la seva autoestima.
  • ensenyar i posar en pràctica tècniques d’estudi: prelectura, lectura atenta, anàlisis, subratllat, realització d’esquemes i de resums.
  • reforçar les conductes que es consideren adient per assolir les tasques. 
  • practicar estratègies per la preparació d’exàmens.
  • coordinar una estratègia amb els pares perquè potenciïn l’organització de l’estudi a casa.
  • augmentar els resultats acadèmics.

 

 

ÚLTIMS ARTICLES

ÚLTIMS ARTICLES