Tel. 639 955 516. De dilluns a divendres de 10h a 14h.

no-title Metodologia ProfessorsTdah Classes Particulars ProfessorsTdah
no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.
Classes Particulars ProfessorsTdah

Les classes particulars a domicili es dirigeixen a estudiants des d’educació infantil fins a estudis universitaris, on s’ofereix un reforç en totes les àrees i matèries. Oferim una metodologia específica i especialitzada en el reforç d’alumnes amb TDAH.La clau del nostre èxit és el treball, l'organització i la comunicació.

Educació Inclusiva. Pla d'actuació 2008-2015.

Aprendre junts per viure junts

 

La Generalitat de Catalunya i el Departament d'Educació ens ofereix un Pla d'Acció per oferir una Educació Inclusiva.

 

Garantir una educació de qualitat i aconseguir-la per a tot l’alumnat, independentment de les seves condicions i característiques personals, ha esdevingut, en les últimes dècades, un dels objectius més destacables dels i de les professionals, les famílies, les institucions i les persones compromeses amb l’educació.

 

Aquest gran objectiu, que en els darrers anys ha anat prenent el nom d’educació per a tothom i escola per a tothom (Booth i Ainscow, 2004; Giné, 2001; UNESCO, 1994; Staiback, 1999) ultrapassa avui la voluntat, expressada ja anys enrere, d’incorporar l’alumnat fins aleshores exclòs al sistema educatiu.

 

Avançar cap a l’educació inclusiva, caminant així cap a veritables escoles per a tothom, implica tota la comunitat educativa, l’alumnat, el professorat i les famílies, així com les administracions corresponents, en una fita comuna: aconseguir que, progressivament, tot l’alumnat vegi satisfet el seu dret a ser escolaritzat a l’escola del seu barri o poble, sense veure per això compromès el dret igualment important d’obtenir la resposta ajustada a les seves singulars necessitats educatives.

Share
ÚLTIMS ARTICLES

ÚLTIMS ARTICLES