Tel. 639 955 516. De dilluns a divendres de 10h a 14h.

no-title Metodologia ProfessorsTdah Classes Particulars ProfessorsTdah
no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.
Classes Particulars ProfessorsTdah

Les classes particulars a domicili es dirigeixen a estudiants des d’educació infantil fins a estudis universitaris, on s’ofereix un reforç en totes les àrees i matèries. Oferim una metodologia específica i especialitzada en el reforç d’alumnes amb TDAH.La clau del nostre èxit és el treball, l'organització i la comunicació.

Metodologia

 

 

Els nostres professors treballen aspectes tals com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Els nostres psicòlegs coordinadors s'encarreguen del seguiment exhaustiu de l'alumne, de la coordinació i la comunicació entre totes les parts implicades: l'escola, la família, el psicòleg i el professor. Aquests utilitzen estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat.

 

El professor planifica setmanalment l'horari que  ha de complir l'alumne. En cada classe es revisa l'agenda i la carpeta, es controlen els deures i es fa una planificació de les avaluacions i dels exàmens. Amb aquest mètode el professor ensenya l'alumne a ser responsable, organitzat, constant i metòdic. L'estudiant també aprèn a utilitzar diferents tècniques d'estudi que l'ajudaran a optimitzar el seu temps de treball. 

 

El  psicòleg coordinador  visita periòdicament l'alumne i la família per tal de treballar els diferents aspectes de la seva reeducació, com per exemple:

 

  • Millorar l'atenció i la concentració
  • Fomentar la memòria
  • Autoregular i modificar les conductes
  • Controlar la impulsivitat i fomentar la reflexivitat
  • Afavorir un desenvolupament personal favorable


El coordinador encarregat del cas té la funció de coordinar tots els membres de l'equip. És la persona responsable de mantenir la comunicació entre els pares, l’escola, el professor particular i el psicòleg. També s'encarrega de guiar l'estudiant en el seu procés formatiu. A més a més, fa un seguiment de l'estudiant i el visita periòdicament per controlar  el seu rendiment. A partir d'aquí el coordinador supervisor elabora els informes amb els progressos de l'estudiant.

ÚLTIMS ARTICLES

ÚLTIMS ARTICLES