Tel. 639 955 516. De dilluns a divendres de 10h a 14h.

no-title Metodologia ProfessorsTdah Classes Particulars ProfessorsTdah
no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.
Classes Particulars ProfessorsTdah

Les classes particulars a domicili es dirigeixen a estudiants des d’educació infantil fins a estudis universitaris, on s’ofereix un reforç en totes les àrees i matèries. Oferim una metodologia específica i especialitzada en el reforç d’alumnes amb TDAH.La clau del nostre èxit és el treball, l'organització i la comunicació.

Logopèdia

 

La logopèdia és la disciplina que s’ocupa de les dificultats comunicatives; on s’inclou problemes de llenguatge oral i escrit, hàbits comunicatius, veu, pragmàtica, i d’altres problemàtiques orofacials, com la respiració, la succió, la masticació, la deglució atípica i la parla.

 

Per tant, la logopèdia és la professió especialitzada en la comunicació humana i les funcions associades que s’ocupa de l’estudi, el diagnòstic, la rehabilitació i la prevenció de les dificultats, retards i trastorns d’aquest camp.

 

Oferim diferents opcions d’atenció logopèdica:

 • Individualitzada: servei a domicili.
 • En petit grup: màxim 3 nens/adolescents per classe. Subjecte a les dificultats presentades i/o disponibilitat de places. • Pròximament 

 

Els serveis que oferim són:

 • Intervenció en les dificultats en parla, llenguatge i comunicació, amb atenció especial a les problemàtiques freqüents en nens/es amb dèficit d’atenció i/o hiperactivitat.
 • Dislèxia
 • Disgrafia
 • Disortografia
 • Discalcúlia
 • Retard en l’adquisició de les habilitats en lectoescriptura

                   - Aprenentatge lectura

                   - Aprenentatge escriptura

                   - Desenvolupament dels mecanismes motors implicats en la lectura i l’escriptura

                   - Millora de la comprensió i prosòdia (ritme i expressivitat)

 • Treball de les tècniques grafofonètiques, sintàctiques i semàntiques
 • Treball en l’atenció, comprensió i memòria
 • Tècniques d’estudi y treball acadèmic
 • Intervenció dels trastorns d'origen congènit o adquirit que afecten el sistema Miofuncional Orofacial i les seves funcions (respiració, succió, masticació, deglució i parla) tals com:

                   - Dificultats en parla per alteracions o imprecisions articulatòries com Dislàlies evolutives o                                    funcionals: sigmatisme, rotacisme, lambdacisme, gammacisme, deltacisme, etc. 

 

                   - Comportaments o hàbits apresos com respiració oral, succió digital, etc.

 

                   - Malalties respiratòries com rinitis, apnees obstructives del son, entre altres.

 

                   - Disfuncions en articulació temporomandibular (ATM), masticatòries, deglucions atípiques, dolors                        facials, entre altres.

 

                   - Alteracions en oclusió dental i desproporcions maxilomandibulars.

 

                   - Alteracions en estructures toves com els músculs facials, llengua, frenell lingual i labial, etc.

 

                   - Malalties del sistema nerviós central o perifèric com a ELA, paràlisi facial, entre unes altres.

 

                   - Altres disfuncions orofacials.

 

Si creus que el teu fill pot necessitar un logopeda especialista o t'han aconsellat des de l'escola demanar una opinió professional, no dubtis a concertar una entrevista. Valorem el cas, t'orientarem i crearem el millor pla de treball adaptat a les característiques i necessitats del teu fill. La primera visita és gratuïta!

ÚLTIMS ARTICLES

ÚLTIMS ARTICLES