Tel. 639 955 516. De dilluns a divendres de 10h a 14h.

no-title Metodologia ProfessorsTdah Classes Particulars ProfessorsTdah
no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.
Classes Particulars ProfessorsTdah

Les classes particulars a domicili es dirigeixen a estudiants des d’educació infantil fins a estudis universitaris, on s’ofereix un reforç en totes les àrees i matèries. Oferim una metodologia específica i especialitzada en el reforç d’alumnes amb TDAH.La clau del nostre èxit és el treball, l'organització i la comunicació.

Pautes per planificar l'estudi

 

La tasca de planificar l'estudi dels alumnes amb TDAH a casa, pot resultar difícil per a les famílies. Enfrontant-se a una sèrie de dificultats generals que fan de la tasca d'estudiar un procés tortuós.

 

Alumnes que passen hores estudiant i el rendiment no és l'esperat en relació amb les hores dedicades.

 

Alumnes als quals els costa començar a estudiar o que es cansen ràpidament, entre d'altres.

 

Per això, quan una família fa front a aquestes dificultats i es proposa organitzar les sessions d'estudi dels fills, ha de tenir en compte una sèrie de pautes i aspectes concrets perquè aquesta tasca tingui el rendiment esperat. També és molt important dotar al nen d'un paper rellevant en aquesta realització, ja que és ell el que portarà a terme aquest horari, i ha de participar en la seva elaboració, tenint en compte les seves opinions i suggeriments referents a la seva elaboració.

 

Són nombroses els avantatges que ofereix una bona planificació, entre les quals trobem:

 

 • Estalviar temps.
 • Creació d'hàbits i estratègies referits a l'ordre i a l'organització.
 • Organització racional de les activitats diàries.
 • Distribució adequada de totes les matèries a estudiar.
 • Evitar el "a última hora" i les conseqüències negatives que implica.
 • Obliga a un treball diari.
 • Evita vacil·lacions sobre el que s'ha de fer.
 • Evita la improvisació a l'hora d'estudiar.
 • Economitza l'esforç, optimitza el temps i els recursos.
 • Dóna seguretat i eleva l'autoconcepte, els petits èxits reforcen la conducta en les activitats posteriors.

Al començament de la planificació, les famílies, hauran d'analitzar com és la realitat del nen, ja que la planificació ha de respondre a les necessitats i a les característiques de cada alumne en particular. D'aquesta manera hauran de valorar quines són les activitats que realitza l'alumne al llarg del dia, per planificar l'estudi en conseqüència, ja que si es disposa d'una bona organització, hi haurà temps per realitzar tot el que es proposin: activitats extraescolars, estudi o temps lliure.

 

Un dels principals dubtes que presenten les famílies es respecte el temps d'estudi que han de dedicar els alumnes a casa. Per als alumnes d'educació primària, 2 hores de dedicació són suficients, i en el cas d'educació secundària estaríem parlant d'unes 3 hores diàries. Mai hem de perdre de vista que el temps d'estudi ha de ser flexible, però sense que tingui grans variacions, ja que ens proposem crear uns hàbits d'estudi, pel que és necessari una pràctica regular i diària de l'estudi.

 

Aquestes hores de les quals estem parlant es refereixen al mateix temps que els alumnes dediquen a estudiar i a realitzar tasques escolars a casa.

 

 • Revisar apunts.
 • Portar al dia la matèria d'estudi.
 • Fer les activitats.
 • Repassar.
 • Mirar els temes que s'explicaran en el futur.
 • Realització de treballs.
 • Altres.

 


Quan ens plantegem planificar una sessió d'estudi, hem de tenir present la importància de començar cada dia a una hora regular, que sigui la mateixa i en un horari continu. Això últim és molt important, ja que si dividim el temps d'estudi en dues vegades, tarda i nit per exemple, a l'alumne amb TDAH li costarà molt més mantenir la concentració i l'atenció en dues sessions diferents, igual que perdrà temps en l'organització dels materials, en la preparació,etc.

 

Serà de vital importància introduir descansos en les sessions d'estudi. No hauran de sobrepassar els 15 o 20 minuts, ja que si ho fem, l'alumne perdrà tota la concentració i ens costarà molt més motivar-lo per reprendre la tasca d'estudiar.

 

La forma ideal de planificar-ho serà prenent la primera hora d'estudi, i dedicar 55 minuts a l'estudi, i 5 al descans. En les hores successives (fins a 2 en primària i fins a 3 en secundària) anirem restant 5 minuts de l'estudi i els dedicarem al descans. D'aquesta manera anirem avançant el temps de relaxació de manera progressiva alhora que l'alumne va estant més cansat.

 

A l'hora d'establir la seqüenciació de les activitats, és convenient programar en primer lloc les activitats de dificultat mitjana, perquè l'alumne les enfronti amb energia. Seguirem amb les de dificultat elevada. En aquest punt molts pares poden preguntar-se per què no començar per aquestes, ja que requereixen més esforç per part dels alumnes. Hem de pensar que si en començar a estudiar, ho fan per tasques en les quals tenen més problemes, poden experimentar frustració i aclaparament i renunciar a la tasca. Acabarem les sessions diàries amb les tasques que resultin més senzilles per a ells, per acabar amb un bon nivell de satisfacció.

 

Una vegada que tenim clara la planificació diària, podrem afrontar la setmanal. Per a aquesta organització en concret, hem de comptar amb les assignatures que tenen diàriament segons l'horari de classes, per indicar el temps que es dedicarà cada dia a cada assignatura i el temps per a tasques o estudi.

 

No hem d'oblidar la diferència entre el temps dedicat a la realització de tasques o treballs, i el dedicat a l'estudi pròpiament. Recordem que l'estudi consta de:

 

Llegir, comprendre i memoritzar el contingut dels temes corresponents.
Subratllar i elaborar un esquema o un resum.
Tornar a fer els exercicis o preguntes resolts en el quadern, per comprovar que es comprèn i recorda la informació.
Completar les notes preses en classe amb informació del llibre o d'altres fonts de consulta, tractant de respondre a preguntes que ell es plantegi i que podria formular el professor en un examen, entre d'altres.


"Per evitar els problemes més comuns en l'administració del temps, l'objectiu és fixar-se un programa d'estudi" (Brown, 1985)

 

FONT: http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/pautas-adecuadas-para-la-planificacion-del-estudio-en-alumnos-con-tdah.html

 

Share
ÚLTIMS ARTICLES

ÚLTIMS ARTICLES