Tel. 639 955 516. De dilluns a divendres de 10h a 14h.

no-title Metodologia ProfessorsTdah Classes Particulars ProfessorsTdah
no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.
Classes Particulars ProfessorsTdah

Les classes particulars a domicili es dirigeixen a estudiants des d’educació infantil fins a estudis universitaris, on s’ofereix un reforç en totes les àrees i matèries. Oferim una metodologia específica i especialitzada en el reforç d’alumnes amb TDAH.La clau del nostre èxit és el treball, l'organització i la comunicació.

Trastorns de l'Aprenentatge

 

Els trastorns de l’aprenentatge formen part d’una de les majors preocupacions dels pares. Actualment, cada vegada es coneixen un major nombre de casos, gràcies a la gran preparació dels professionals en el diagnòstic, així com l’augment de la informació de què disposen pares i professors.

 

Podem trobar que entre el 3% i el 8% dels alumnes escolaritzats presenten algun tipus de trastorn de l’aprenentatge. Això vol dir que en una classe de 25 pot haver-hi entre fins a 2 alumnes amb algun tipus de dificultat.


A psicologia, al parlar de trastorns de l’aprenentatge ens referim a les dificultats per poder desenvolupar els aprenentatges escolars corresponents a la seva edat sense un motiu que justifiqui aquesta dificultat. És important destacar que en cas d’haver-hi alguna alteració sensorial (ceguesa o sordesa) així com algun tipus de discapacitat intel·lectual, la discrepància entre el seu rendiment real i l’esperat ha de ser significativa.

 


Dins del DSM – IV – TR, trobem tres tipus de diagnòstics orientats als tres aprenentatges de caràcter més instrumental:

 

1. Trastorn de la Lectura (Dislèxia): correspon a un rendiment inferior a l’esperat en l’adquisició de la lectura.


2. Trastorn del Càlcul (Discalcúlia): dificultat per poder entendre i dur a terme les operacions aritmètiques bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió).


3. Trastorn de l’Expressió escrita (disortografia): rendiment inferior al que li correspondria a la seva edat en l’habilitat d’escriure. En aquest sentit podem destacar una lenta velocitat d’escriptura o una escriptura incorrecta.

 

Tenint en compte que estem parlant d’aprenentatges cal que s’hagi realitzat una educació correcta en el moment de l’avaluació per poder diagnosticar. Així mateix, cal fer la comparació amb els nens de la seva edat i de la població més similar, ja que d’aquesta manera la comparació serà el més fiable possible.


Cal destacar que aquestes alteracions són de caràcter primari, és a dir, que no existeix un dany cerebral que impedeixi el seu aprenentatge, sinó que més aviat està relacionat amb la maduració biològica del cervell. En aquest sentit, és possible que es posin al dia a partir d’un entrenament específic per adquirir les habilitats i suplir les seves dificultats.


Igualment, un dels principals problemes d’aquests trastorns és la seva comorbiditat amb el trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat, presentant una dificultat afegida per poder estar atents i memoritzar els aprenentatges realitzats.


En aquest sentit, és important realitzar un bon diagnòstic diferencial així com valorar cada nen de forma individual per poder destacar les seves habilitats i dificultats. D’aquesta manera, en el moment de realitzar una reeducació es poden especificar de manera més individualitzada els objectius a aconseguir i els mètodes a utilitzar.

 

Article realitzat per:

Share
ÚLTIMS ARTICLES

ÚLTIMS ARTICLES