Tel. 639 955 516. De dilluns a divendres de 10h a 14h.

no-title Metodologia ProfessorsTdah Classes Particulars ProfessorsTdah
no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.
Classes Particulars ProfessorsTdah

Les classes particulars a domicili es dirigeixen a estudiants des d’educació infantil fins a estudis universitaris, on s’ofereix un reforç en totes les àrees i matèries. Oferim una metodologia específica i especialitzada en el reforç d’alumnes amb TDAH.La clau del nostre èxit és el treball, l'organització i la comunicació.

El TDAH, la dislèxia i les PAU

 

Són moltes les circumstàncies diverses a les quals s'enfronten els alumnes amb TDAH durant la seva vida escolar. Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) són potser unes de les més difícils. Aquestes suposen una entrada a la formació superior i una meta molt desitjada, després d'haver superat grans reptes i dificultats acadèmiques al llarg de la seva formació educativa.

Moltes vegades aquestes dificultats acadèmiques o la falta de confiança de l'entorn en ells, respecte a què puguin superar aquest tipus de proves, provoca en ells por, rebuig o ansietat davant d'aquest salt qualitatiu en la seva formació.

Per aquest motiu, és important conèixer el TDAH i que l'alumne es conegui a si mateix. D'aquesta manera no es crearà falses expectatives o pors, sabrà quines són les seves capacitats i competències objectives, i podrà aconseguir metes realistes d'èxit.

Els orientadors o psicòlegs educatius han de tractar aquest tema amb anticipació per assegurar que l'estudiant i la seva família entenen les conseqüències de les futures decisions. També han de concordar els interessos i capacitats de l'alume/a amb els àmbits més apropiats de l'etapa posterior a la secundària.

Tot i les dificultats, els alumnes amb TDAH tenen dret com qualsevol altre alumne a accedir als estudis universitaris i desenvolupar amb èxit les competències requerides en qualsevol titulació universitària.
El TDAH, la dislèxia i les proves d'accés a la universitat"Protocol" d'accés a la universitat per l'alumnat amb TDAH i dislèxia

Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), a Catalunya, han comptat des de sempre amb un Tribunal especial i d’incidències on són derivats, normalment, els alumnes que aporten en la seva documentació el certificat ICASS amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i que requereixen atencions especials en la realització dels exàmens.

Es va constituir un tribunal ordinari però específic pels alumnes amb diagnòstic de dislèxia. Aquest tribunal únic per a tot Catalunya va ser ubicat a Barcelona ciutat i actúa  en les mateixes dates que la resta de tribunals ordinaris. Aquesta experiència ha donat uns resultats positius i es vol consolidar.

Des de fa molts anys, els alumnes amb trastorns d’aprenentatge con la dislèxia, el TDAH o similars, ja disposaven de més temps per a realitzar les proves. La intenció de constituir aquest tribunal específic va ser per incidir també en el procés de qualificació dels alumnes amb dislèxia, en aplicar uns criteris específics de correcció, especialment en les matèries de llengua.En relació amb aquest alumnat, cal tenir en compte que:

  • La sol·licitud ha d’anar acompanyada del Pla individual que l’alumne hagi seguit durant els dos anys de batxillerat.
  • Les sol·licituds són resoltes per la Comissió de necessitats educatives de les PAU i, per tant, no tothom que ho sol·licita és automàticament derivat a aquest tribunal ordinari específic.
  • Hi ha un únic tribunal a Catalunya, de manera que els correctors d’aquest tribunal, en totes les matèries, sabran que es tracta d’exercicis realitzats per alumnat amb dislèxia, tot mantenint-ne l’anonimat.
  • Es preveuen accions específiques en aquest tribunal en l’aula d’examen, com ara incidir en el fet que els alumnes s’administrin el temps, revisin les proves i tornin a llegir les respostes abans de lliurar l’examen.
  • L’alumnat disposa de fins a 30 més per a realitzar cada prova.
  • Els exàmens són els mateixos que fa la resta d’alumnes en aquelles mateixes dates, i, per tant, els alumnes han de preparar-se com els altres.


I pel que fa als exàmens, en relació amb aquest alumnat, es preveuen les accions següents:

  • En les matèries de llengua, totes les faltes d’ortografia es corregeixen, i, per tant, NO és en el moment de corregir, sinó de DESCOMPTAR quan es té en compte la particularitat d’aquest alumnat, aplicant uns criteris concrets.
  • En les altres matèries, com per a la resta de l’alumnat, les faltes d’ortografia NO poden penalitzar específicament en la nota final.
  • Els exàmens s’avaluen en funció del contingut per ell mateix, tot i que cal sempre tenir cura en la presentació i exposició de les respostes, els correctors no penalitzen dificultats expressives pròpies d’aquest alumnat.

 

A continuació podeu accedir a tota la informació, el calendari i l'horari de les proves en el següent enllaç.

 

 Font d'informació: http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-y-pruebas-de-acceso-a-la-universidad-pau.html

 

Share
ÚLTIMS ARTICLES

ÚLTIMS ARTICLES