Tel. 639 955 516. De dilluns a divendres de 10h a 14h.

no-title Metodologia ProfessorsTdah Classes Particulars ProfessorsTdah
no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.
Classes Particulars ProfessorsTdah

Les classes particulars a domicili es dirigeixen a estudiants des d’educació infantil fins a estudis universitaris, on s’ofereix un reforç en totes les àrees i matèries. Oferim una metodologia específica i especialitzada en el reforç d’alumnes amb TDAH.La clau del nostre èxit és el treball, l'organització i la comunicació.

Tot preparat pel nou curs?

 

 

Són molts els canvis que es produeixen quan es torna a l’escola després de les vacances. Aquests comporten molt nervis, i especialment pels nens amb TDAH.


És necessari anar adaptant-se a la rutina i als horaris a poc a poc, per plantejar la tornada a l’escola amb antelació i previsió, i així evitar els possibles problemes que se’n deriven.


Per aconseguir-ho és convenient tornar de les vacances amb temps i no esperar a l’últim moment. D’aquesta manera l’adaptació serà més fàcil per a tots els membres de la família. S’hauran de tenir presents les característiques específiques de cada nen, per adaptar-nos a elles a l’hora de planificar i posar en marxa la tornada a l’escola. També serà important preparar el material escolar, els llibres o els quaderns, però sobretot tenir en compte aspectes com l’organització, l’educació o les emocions.


A continuació us presentem una sèrie de recomanacions a les famílies per poder afrontar l’inici del curs amb èxit:

 • Anticipar la tornada a l’escola: fer un llistat amb els llibres i materials que es necessitaran, preparar-los amb antelació, revisar que tenim del curs anterior i que necessitarem per aquest. Recordar quants dies falten per començar de nou les classes serà essencial. 
 • Organitzar la dinàmica de la família: els pares hauran d’organitzar-se i coordinar-se les tasques per prioritzar i establir un ordre en allò que es consideri fonamental. També repartir-se les responsabilitats en aspectes com l’hora de menjar o sopar, recollir els nens o fer activitats, tenint en compte el nou horari escolar.
 • Rutines: setmanes abans hem d’anar acostumant als nens a dormir abans per poder llevar-los més aviat fins a arribar als horaris normals, reduint progressivament les hores del joc i del temps lliure, que normalment són més extenses durant les vacances, per substituir-les per altres activitats més relacionades amb aspectes acadèmics com llegir, repassar o escriure. Haurem de tenir en compte que si no s’han seguit les rutines durant l’estiu, tornar a elles pot ser molt complicat. Probablement haurem de dedicar més temps a supervisar, i recordar més constantment què han de fer, com i quan.
 • Gestionar ajudes i protocols: plantejar un calendari de dates per portar un bon seguiment de l’escola, i els serveis sanitaris per controlar el desenvolupament i l’evolució dels fills.
 • Aspectes mèdics: revisar i actualitzar els informes clínics, sol•licitar cita amb el metge o pediatra si fa molt temps de l’última revisió per valorar el progrés, si hi ha canvis significatius, de pes i talla, i l’adequació del tractament farmacològic, així com la revisió de les pautes i els objectius terapèutics.
 • Aspectes acadèmics: revisar els informes psicopedagògics per verificar que la valoració psicopedagògica està en vigor o sol•licitar la realització d’una en cas de no tenir-la. És important sol•licitar una cita amb l’orientador i el tutor escolar al principi del curs, per poder plantejar la situació del fill, establir objectius acadèmics i personals i gestionar les ajudes i suports des del centre escolar i la llar. També és important revisar les ajudes i els suports econòmics amb els quals podem comptar des de les diferents institucions.
 • Buscar col•laboració: demanar als fills la col•laboració per preparar la tornada a l’escola pot ser una bona idea. Involucrar i donar responsabilitat als fills sempre és bo perque se sentin útils i importants i despertar el seu interès i motivació per l’escola. Que ens ajudi a preparar el material, a fer l’horari escolar, a comprar el material, així com que participin de les diferents activitats extraescolars disponibles segons la disponibilitat i les preferències.
 • Fomentar la motivació amb una actitud positiva: iniciar el nou curs buscant i marcant els aspectes positius com el fet de poder retrobar-se amb els amics, les excursions o el pati, pot ajudar a motivar als nens a començar amb positivisme aquesta nova etapa.
 • Donar suport als fills amb la nova etapa escolar: escoltar les pors i inquietuds sense negar-los i intentar raonar-los. El nen amb TDAH pot estar molt nerviós davant la tornada a l’escola perque, en moltes ocasions, les seves experiències allà no han estat sempre positives. Si s’afavoreix la comunicació farà que tingui el suport familiar davant els problemes que poden sorgir i d’aquesta manera podran afrontar millor les situacions difícils que li puguin sorgir. És aconsellable que mantinguem amb els nostres fills una comunicació oberta i comentar amb ells el seu dia a l’escola, escoltant-los sense jutjar i donant un bon suport.
 • Transmetre’ls confiança i seguretat en si mateixos: és necessari no oblidar que estan sotmesos a una gran pressió i que normalment tenen major sentiment de fracàs. Buscar sempre l’aprenentatge sobre l’èxit, maximitzar els resultats, potenciar l’autoestima i garantir la motivació davant la tasca. Hem d’adequar la tasca a les seves capacitats, de manera que se sentin competents i confiïn en elles.
 • Programar i coordinar les activitats extraescolars: s’han de tenir en compte a l’hora d’organitzar-nos. Les activitats extraescolars són molt beneficioses per aquests nens, ja que poden ajudar a canalitzar l’energia i les emocions, però no hem d’oblidar que sobrecarregar amb excessives activitats pot ser contraproduent. Cal jerarquitzar les necessitats intentant trobar un equilibri entre una activitat de tipus lúdic/esportiva i una activitat de formació extraescolar (idiomes, música, reforç escolar).
 • Reprendre els sistemes d’organització a casa: els cartells de normes i límits, rutines i horaris poden tornar a ser necessaris. És important revisar les antigues normes amb la intenció de valorar si han de seguir vigents o les hem de modificar. A mesura que passen els cursos, els nens han d’assumir responsabilitats i les conseqüències de les seves accions han de ser més coherents amb el seu grau de maduresa i enteniment. Començar des del primer minut farà més fàcil interioritzar les normes i recuperar la dinàmica familiar del curs.


No hem d’oblidar que a vegades els nens poden respondre a l’estrès de la tornada a l’escola amb plors, rabietes, dificultats per dormir o irritabilitat. Això pot passar inclús si hem preparat i anticipat la tornada a l’escola. Normalment no és preocupant, aquestes conductes poden ser passatgeres i acaben desapareixent. Però si tarda molt a adaptar-se o les conductes empitjoren hem de parlar amb el mestre per tractar de descobrir què passa i si és necessari assistir a un professional.


En el cas de necessitar un professional, no disposar del temps necessari per atendre les necessitats o per portar un bon seguiment escolar, des de ProfessorsTdah oferim aquest suport tant als fills com a les famílies. Per conèixer el nostre servei pots contactar des del següent enllaç.
FONTS:

http://tdahelgranolvidado.blogspot.com.es/. A través de:" el blog de atimana".
http://www.fundacioncadah.org/web/categoria/tdah-en-familia.html

 

Share
ÚLTIMS ARTICLES

ÚLTIMS ARTICLES