Tel. 639 955 516. De dilluns a divendres de 10h a 14h.

no-title Metodologia ProfessorsTdah Classes Particulars ProfessorsTdah
no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.
Classes Particulars ProfessorsTdah

Les classes particulars a domicili es dirigeixen a estudiants des d’educació infantil fins a estudis universitaris, on s’ofereix un reforç en totes les àrees i matèries. Oferim una metodologia específica i especialitzada en el reforç d’alumnes amb TDAH.La clau del nostre èxit és el treball, l'organització i la comunicació.

Objectius Professionals

 

 

La nostra filosofia és ensenyar a estudiar als alumnes. És per això, que els hi proporcionem les eines d'aprenentatge acurades perquè millorin els hàbits personals i les tècniques d'estudi.

 

El nostre objectiu és dotar a l’alumne de les eines necessàries perquè aconsegueixi ser autònom. D’aquesta manera, des de ProfessorsTdah intentem abordar cada cas per: 

 

          •       Millorar el seu rendiment acadèmicÉs important dotar a l’alumne d’estratègies necessàries per

                l’estudi i potenciar tots els factors facilitadors de l’aprenentatge tant extrínsecs com intrínsecs:

       La presa d’apunts

       La lectura

       L’elaboració de la informació

       Prioritat per la planificació de les tasques

       L’expressió escrita

       La memorització

       Eines per a preparar els exàmens

       Incrementar les conductes desitjables (reforç positiu).

       Disminuir els comportaments inadequats a partir de fer extinció de la conducta, cost de resposta,

      entre d’altres tècniques possibles.

       Estimular i fomentar les habilitats inherents.

       Facilitar el seu benestar, tant en l’entorn escolar, com en el social i el familiar.

       Fomentar una nova actitud davant l’aprenentatge d’aprendre a aprendre.

       Motivar l’aprenentatge: concentrar-se en l’esforç i no en les qualificacions.

ÚLTIMS ARTICLES

ÚLTIMS ARTICLES