Tel. 639 955 516. De dilluns a divendres de 10h a 14h.

no-title Metodologia ProfessorsTdah Classes Particulars ProfessorsTdah
no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.
Classes Particulars ProfessorsTdah

Les classes particulars a domicili es dirigeixen a estudiants des d’educació infantil fins a estudis universitaris, on s’ofereix un reforç en totes les àrees i matèries. Oferim una metodologia específica i especialitzada en el reforç d’alumnes amb TDAH.La clau del nostre èxit és el treball, l'organització i la comunicació.

Blog

 

 

Comencem el 2013 amb força i il.lusions renovades, canvis d'imatge en la nostra web i ampliació de nous serveis amb la intenció d'arribar a les possibles necessitats tant dels alumnes, com de les famílies i els professionals que ens envolten.

 

Aquesta petita introducció ens permet fer una ressenya sobre els diversos temes que tractarà de recollir aquest Blog. En aquest es podran trobar resums de cursos, jornades realitzades, notícies actuals i educatives, notícies relacionades amb el TDAH, investigacions recents, esdeveniments destacats, i tot allò que anem reflexionant, creant, compartint...amb tots vosaltres.


En aquesta nova aventura esperem comptar amb la participació de tots els agents educatius implicats en els diferents àmbits de participació, a partir també del nostre Facebook i Twitter.

Educació Primària: la base dels estudis futurs

 

A vegades el reforç escolar a l'Educació Primària pot ser útil i d’altres pot arribar a ser un suport necessari o, fins i tot, imprescindible.


L’Educació Primària té caràcter obligatori i gratuït. Està dividida en tres cicles de dos anys cadascun: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. En total, sis cursos acadèmics on els alumnes passen dels 6 als 12 anys.


En aquesta etapa, els alumnes d’Educació Primària han d’aconseguir les competències bàsiques marcades en el currículum educatiu, per a obtenir els aprenentatges que es consideren necessaris des d’un plantejament integrador. Alhora, han d’adquirir les bases dels seus coneixements i dels seus hàbits d’estudi.

 

 

A més a més de voler divertir-se i compartir amb la família, els nens han d’assumir l’hàbit de fer els deures, aprendre a aprendre, aprendre a memoritzar, a elaborar esquemes senzills, a conèixer aspectes culturals, aprenentatges de la lectoescriptura, el càlcul, així com una progressiva autonomia en l'àmbit personal. Per això, és el moment per consolidar unes bones bases i així evitar el possible fracàs escolar en un futur.


A ProfessorsTdah coneixem la dedicació que necessiten els alumnes per adquirir aquestes competències i aprenentatges, i oferim sessions individualitzades i adaptades per aconseguir-les, amb un seguiment continuo dels seus deures, ensenyant-los a tenir rutines de treball i donant suport perquè sàpiguen enfocar el seu rendiment, i puguin establir passos i tècniques d’estudi.


En aquestes també es reforcen les assignatures que poden suposar una major dificultat per als alumnes, es consoliden els aprenentatges ja adquirits, i es prepara als alumnes perquè aconsegueixin una bona base abans de l’accés a l’ESO.


Durant els sis cursos de primària, es crea la base per als estudis futurs com l’ESO, el Batxillerat, els cicles formatius, entre d’altres.


Gràcies a l’experiència de ProfessorsTdah en l’ensenyança d’alumnes d’Educació Primària i les relacions establertes amb les famílies, podem adaptar-nos als diversos casos amb més o menys dificultats en l'àmbit educatiu. Disposem d’una gran flexibilitat horària per a adaptar-nos a la realitat de les famílies i els possibles casos que es presentin.


Per això, en el cas de voler conèixer com podem ajudar-vos, no dubteu en contactar amb nosaltres.

Share

Tot preparat pel nou curs?

 

 

Són molts els canvis que es produeixen quan es torna a l’escola després de les vacances. Aquests comporten molt nervis, i especialment pels nens amb TDAH.


És necessari anar adaptant-se a la rutina i als horaris a poc a poc, per plantejar la tornada a l’escola amb antelació i previsió, i així evitar els possibles problemes que se’n deriven.


Per aconseguir-ho és convenient tornar de les vacances amb temps i no esperar a l’últim moment. D’aquesta manera l’adaptació serà més fàcil per a tots els membres de la família. S’hauran de tenir presents les característiques específiques de cada nen, per adaptar-nos a elles a l’hora de planificar i posar en marxa la tornada a l’escola. També serà important preparar el material escolar, els llibres o els quaderns, però sobretot tenir en compte aspectes com l’organització, l’educació o les emocions.


A continuació us presentem una sèrie de recomanacions a les famílies per poder afrontar l’inici del curs amb èxit:

 • Anticipar la tornada a l’escola: fer un llistat amb els llibres i materials que es necessitaran, preparar-los amb antelació, revisar que tenim del curs anterior i que necessitarem per aquest. Recordar quants dies falten per començar de nou les classes serà essencial. 
 • Organitzar la dinàmica de la família: els pares hauran d’organitzar-se i coordinar-se les tasques per prioritzar i establir un ordre en allò que es consideri fonamental. També repartir-se les responsabilitats en aspectes com l’hora de menjar o sopar, recollir els nens o fer activitats, tenint en compte el nou horari escolar.
 • Rutines: setmanes abans hem d’anar acostumant als nens a dormir abans per poder llevar-los més aviat fins a arribar als horaris normals, reduint progressivament les hores del joc i del temps lliure, que normalment són més extenses durant les vacances, per substituir-les per altres activitats més relacionades amb aspectes acadèmics com llegir, repassar o escriure. Haurem de tenir en compte que si no s’han seguit les rutines durant l’estiu, tornar a elles pot ser molt complicat. Probablement haurem de dedicar més temps a supervisar, i recordar més constantment què han de fer, com i quan.
 • Gestionar ajudes i protocols: plantejar un calendari de dates per portar un bon seguiment de l’escola, i els serveis sanitaris per controlar el desenvolupament i l’evolució dels fills.
 • Aspectes mèdics: revisar i actualitzar els informes clínics, sol•licitar cita amb el metge o pediatra si fa molt temps de l’última revisió per valorar el progrés, si hi ha canvis significatius, de pes i talla, i l’adequació del tractament farmacològic, així com la revisió de les pautes i els objectius terapèutics.
 • Aspectes acadèmics: revisar els informes psicopedagògics per verificar que la valoració psicopedagògica està en vigor o sol•licitar la realització d’una en cas de no tenir-la. És important sol•licitar una cita amb l’orientador i el tutor escolar al principi del curs, per poder plantejar la situació del fill, establir objectius acadèmics i personals i gestionar les ajudes i suports des del centre escolar i la llar. També és important revisar les ajudes i els suports econòmics amb els quals podem comptar des de les diferents institucions.
 • Buscar col•laboració: demanar als fills la col•laboració per preparar la tornada a l’escola pot ser una bona idea. Involucrar i donar responsabilitat als fills sempre és bo perque se sentin útils i importants i despertar el seu interès i motivació per l’escola. Que ens ajudi a preparar el material, a fer l’horari escolar, a comprar el material, així com que participin de les diferents activitats extraescolars disponibles segons la disponibilitat i les preferències.
 • Fomentar la motivació amb una actitud positiva: iniciar el nou curs buscant i marcant els aspectes positius com el fet de poder retrobar-se amb els amics, les excursions o el pati, pot ajudar a motivar als nens a començar amb positivisme aquesta nova etapa.
 • Donar suport als fills amb la nova etapa escolar: escoltar les pors i inquietuds sense negar-los i intentar raonar-los. El nen amb TDAH pot estar molt nerviós davant la tornada a l’escola perque, en moltes ocasions, les seves experiències allà no han estat sempre positives. Si s’afavoreix la comunicació farà que tingui el suport familiar davant els problemes que poden sorgir i d’aquesta manera podran afrontar millor les situacions difícils que li puguin sorgir. És aconsellable que mantinguem amb els nostres fills una comunicació oberta i comentar amb ells el seu dia a l’escola, escoltant-los sense jutjar i donant un bon suport.
 • Transmetre’ls confiança i seguretat en si mateixos: és necessari no oblidar que estan sotmesos a una gran pressió i que normalment tenen major sentiment de fracàs. Buscar sempre l’aprenentatge sobre l’èxit, maximitzar els resultats, potenciar l’autoestima i garantir la motivació davant la tasca. Hem d’adequar la tasca a les seves capacitats, de manera que se sentin competents i confiïn en elles.
 • Programar i coordinar les activitats extraescolars: s’han de tenir en compte a l’hora d’organitzar-nos. Les activitats extraescolars són molt beneficioses per aquests nens, ja que poden ajudar a canalitzar l’energia i les emocions, però no hem d’oblidar que sobrecarregar amb excessives activitats pot ser contraproduent. Cal jerarquitzar les necessitats intentant trobar un equilibri entre una activitat de tipus lúdic/esportiva i una activitat de formació extraescolar (idiomes, música, reforç escolar).
 • Reprendre els sistemes d’organització a casa: els cartells de normes i límits, rutines i horaris poden tornar a ser necessaris. És important revisar les antigues normes amb la intenció de valorar si han de seguir vigents o les hem de modificar. A mesura que passen els cursos, els nens han d’assumir responsabilitats i les conseqüències de les seves accions han de ser més coherents amb el seu grau de maduresa i enteniment. Començar des del primer minut farà més fàcil interioritzar les normes i recuperar la dinàmica familiar del curs.


No hem d’oblidar que a vegades els nens poden respondre a l’estrès de la tornada a l’escola amb plors, rabietes, dificultats per dormir o irritabilitat. Això pot passar inclús si hem preparat i anticipat la tornada a l’escola. Normalment no és preocupant, aquestes conductes poden ser passatgeres i acaben desapareixent. Però si tarda molt a adaptar-se o les conductes empitjoren hem de parlar amb el mestre per tractar de descobrir què passa i si és necessari assistir a un professional.


En el cas de necessitar un professional, no disposar del temps necessari per atendre les necessitats o per portar un bon seguiment escolar, des de ProfessorsTdah oferim aquest suport tant als fills com a les famílies. Per conèixer el nostre servei pots contactar des del següent enllaç.
FONTS:

http://tdahelgranolvidado.blogspot.com.es/. A través de:" el blog de atimana".
http://www.fundacioncadah.org/web/categoria/tdah-en-familia.html

 

Share

Seminari "Gestió de les emocions per a persones que conviuen amb afectats pel TDAH"

 

 

 

 

Share

VII Setmana Europea de Sensibilització sobre el TDAH

 

 

 

  
Manifiest de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad amb motiu de la VII Setmana Europea de Sensibilització sobre el TDAH 
 

Amb motiu de la celebració de la VII Setmana Europea de Sensibilització sobre el Transtorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat, promoguda per l'ADHD‐Europe, l'organització en la qual s'integren les associacions dels països europeusla Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH) volen posar de manifest que durant l'últim any s'han produït importants avanços en l'àmbit institucional que responen a l'existència d'una major conscienciació  en la societat espanyola sobre la necessitat d'implementar una resposta integral a la problemàtica de les persones amb TDAH des dels poders públics.

 

A continuació us oferim l'enllaç on podreu veure tot el manifest:

file:///C:/Users/usuari/Desktop/DEF_Manifiesto-FEAADAH-VII-Semana-Europea-Sensibilizaci%C3%B3n-TDAH2014.pdf

 

 

Share

El TDAH, la dislèxia i les PAU

 

Són moltes les circumstàncies diverses a les quals s'enfronten els alumnes amb TDAH durant la seva vida escolar. Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) són potser unes de les més difícils. Aquestes suposen una entrada a la formació superior i una meta molt desitjada, després d'haver superat grans reptes i dificultats acadèmiques al llarg de la seva formació educativa.

Moltes vegades aquestes dificultats acadèmiques o la falta de confiança de l'entorn en ells, respecte a què puguin superar aquest tipus de proves, provoca en ells por, rebuig o ansietat davant d'aquest salt qualitatiu en la seva formació.

Per aquest motiu, és important conèixer el TDAH i que l'alumne es conegui a si mateix. D'aquesta manera no es crearà falses expectatives o pors, sabrà quines són les seves capacitats i competències objectives, i podrà aconseguir metes realistes d'èxit.

Els orientadors o psicòlegs educatius han de tractar aquest tema amb anticipació per assegurar que l'estudiant i la seva família entenen les conseqüències de les futures decisions. També han de concordar els interessos i capacitats de l'alume/a amb els àmbits més apropiats de l'etapa posterior a la secundària.

Tot i les dificultats, els alumnes amb TDAH tenen dret com qualsevol altre alumne a accedir als estudis universitaris i desenvolupar amb èxit les competències requerides en qualsevol titulació universitària.
El TDAH, la dislèxia i les proves d'accés a la universitat"Protocol" d'accés a la universitat per l'alumnat amb TDAH i dislèxia

Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), a Catalunya, han comptat des de sempre amb un Tribunal especial i d’incidències on són derivats, normalment, els alumnes que aporten en la seva documentació el certificat ICASS amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i que requereixen atencions especials en la realització dels exàmens.

Es va constituir un tribunal ordinari però específic pels alumnes amb diagnòstic de dislèxia. Aquest tribunal únic per a tot Catalunya va ser ubicat a Barcelona ciutat i actúa  en les mateixes dates que la resta de tribunals ordinaris. Aquesta experiència ha donat uns resultats positius i es vol consolidar.

Des de fa molts anys, els alumnes amb trastorns d’aprenentatge con la dislèxia, el TDAH o similars, ja disposaven de més temps per a realitzar les proves. La intenció de constituir aquest tribunal específic va ser per incidir també en el procés de qualificació dels alumnes amb dislèxia, en aplicar uns criteris específics de correcció, especialment en les matèries de llengua.En relació amb aquest alumnat, cal tenir en compte que:

 • La sol·licitud ha d’anar acompanyada del Pla individual que l’alumne hagi seguit durant els dos anys de batxillerat.
 • Les sol·licituds són resoltes per la Comissió de necessitats educatives de les PAU i, per tant, no tothom que ho sol·licita és automàticament derivat a aquest tribunal ordinari específic.
 • Hi ha un únic tribunal a Catalunya, de manera que els correctors d’aquest tribunal, en totes les matèries, sabran que es tracta d’exercicis realitzats per alumnat amb dislèxia, tot mantenint-ne l’anonimat.
 • Es preveuen accions específiques en aquest tribunal en l’aula d’examen, com ara incidir en el fet que els alumnes s’administrin el temps, revisin les proves i tornin a llegir les respostes abans de lliurar l’examen.
 • L’alumnat disposa de fins a 30 més per a realitzar cada prova.
 • Els exàmens són els mateixos que fa la resta d’alumnes en aquelles mateixes dates, i, per tant, els alumnes han de preparar-se com els altres.


I pel que fa als exàmens, en relació amb aquest alumnat, es preveuen les accions següents:

 • En les matèries de llengua, totes les faltes d’ortografia es corregeixen, i, per tant, NO és en el moment de corregir, sinó de DESCOMPTAR quan es té en compte la particularitat d’aquest alumnat, aplicant uns criteris concrets.
 • En les altres matèries, com per a la resta de l’alumnat, les faltes d’ortografia NO poden penalitzar específicament en la nota final.
 • Els exàmens s’avaluen en funció del contingut per ell mateix, tot i que cal sempre tenir cura en la presentació i exposició de les respostes, els correctors no penalitzen dificultats expressives pròpies d’aquest alumnat.

 

A continuació podeu accedir a tota la informació, el calendari i l'horari de les proves en el següent enllaç.

 

 Font d'informació: http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-y-pruebas-de-acceso-a-la-universidad-pau.html

 

Share
ÚLTIMS ARTICLES

ÚLTIMS ARTICLES