Tel. 639 955 516. De dilluns a divendres de 10h a 14h.

no-title Metodologia ProfessorsTdah Classes Particulars ProfessorsTdah
no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.
Classes Particulars ProfessorsTdah

Les classes particulars a domicili es dirigeixen a estudiants des d’educació infantil fins a estudis universitaris, on s’ofereix un reforç en totes les àrees i matèries. Oferim una metodologia específica i especialitzada en el reforç d’alumnes amb TDAH.La clau del nostre èxit és el treball, l'organització i la comunicació.

Blog

 

 

Comencem el 2013 amb força i il.lusions renovades, canvis d'imatge en la nostra web i ampliació de nous serveis amb la intenció d'arribar a les possibles necessitats tant dels alumnes, com de les famílies i els professionals que ens envolten.

 

Aquesta petita introducció ens permet fer una ressenya sobre els diversos temes que tractarà de recollir aquest Blog. En aquest es podran trobar resums de cursos, jornades realitzades, notícies actuals i educatives, notícies relacionades amb el TDAH, investigacions recents, esdeveniments destacats, i tot allò que anem reflexionant, creant, compartint...amb tots vosaltres.


En aquesta nova aventura esperem comptar amb la participació de tots els agents educatius implicats en els diferents àmbits de participació, a partir també del nostre Facebook i Twitter.

Agenda d'Activitats TDAH. Gener 2014

 

PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ INGADA, INSTITUT GALLEC DE TDAH I TRASTORNS ASSOCIATS. LA CORUNYA

 

17 DE GENER DE 2014

 

El pròxim 17 de gener de 2014 es presentarà oficialment l'Institut Gallec del TDAH i altres Trastorns Associats (INGADA), una organització en la qual hi ha diferents professionals gallecs de la salut, educació, jurídics, economistes, comunicació, consultoria, etc., que s'han unit en un equip que pretén ajudar a les persones afectades per TDAH o qualsevol altre trastorn relacionat i a les seves famílies, sense ànim de lucre, i amb un camp d'acció que compren les quatre províncies gallegues.

 

 

 

VIII CONGRÉS INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINAR SOBRE TDAH I ELS TRASTORNS DE LA CONDUCTA

 

DIVENDRES 17 I DISSABTE 18 DE GENER DE 2014

 

http://feaadah.org/es/difusion/154

 

 

Aquest congrés es dirigeix a psiquiatres, pediatres, psicòlegs, pares, professors, altres professionals i en general a totes aquelles persones sensibilitzades respecte al TDAH.

 

 

 

 

PRESENTACIÓ DE L'INFORME PANDAH A EXTREMADURA. COL·LEGI DE METGES DE BADAJOZ

 

21 DE GENER DE 2014

 

http://www.pandah.es/

 

Iniciativa pionera a Espanya amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb el TDAH. Aquesta prioritza i analitza les dimensions sanitària, econòmica i sociològica que implica el trastorn, per tal de detectar les possibles necessitats no cobertes en l'abordatge del TDAH.

 

 

 

II JORNADES TÈCNIQUES SOBRE TDAH. LAS PALMAS DE GRAN CANÀRIA


30 I 31 DE GENER DE 2014Al 2014 es realitzaran les II Jornades Conjuntes d'Educació i Sanitat en TDAH del Projecte Pandah, al Teatre Victor Jara Veïnat (Santa Lucia). El termini d'inscripció encara no s'ha obert.

 

 

 

Share

Guia de Pràctica Clínica sobre el TDAH en Nens i Adolescents

 

 

 

Al 2014 s'actualitzarà la Guia editada l'any 2010. Amb això es pretén reduir el desfasament entre l'aparició de nous coneixements i la seva translació a la pràctica clínica. Aquesta nova adaptació se centrarà dins del marc de les activitats de la Xarxa Espanyola d'Agències d'Avaluació de Tecnologies i Prestacions del Sistema Nacional de Salut (SNS).

 

En l'últim trimestre de l'any 2013, el Govern indica que es duran a terme les tasques de planificació de l'actualització i constitució del grup elaborador. A més, assenyala que l'actualització de la GPC sobre TDAH en nens i adolescents representa una "oportunitat" per millorar alguns aspectes que poguessin no haver estat considerats durant l'elaboració i es realitzarà amb una "metodologia sistemàtica, rigorosa i explícita", seguint el Manual Metodològic d'Actualització de GPC en el SNS. 

Share

Cursos online per a pares

 


Conferència per a pares I: Què és el TDAH?


Aquesta conferència introductòria per als pares explica els símptomes primaris del TDAH així com els criteris diagnòstics usats pels professionals per emetre un diagnòstic del trastorn. També explica les dificultats bàsiques que tens els nens i adolescents amb TDAH en les seves funcions executives que són primordials per a l'autocontrol. El Dr. Barkley també planteja els riscos associats al TDAH si es deixa sense tractar, incloent els socials, educatius, de desenvolupament i metges.

 

Conferència per a pares II: Què causa el TDAH?


En aquesta conferència introductòria per als pares, el Dr. Barkley parla de les moltes causes del TDAH, incloent els problemes neurològics, hereditaris i genètics. Ell també repassa algunes de les causes del TDAH que han estat rebutjades o que simplement no hi ha cap evidència. Conclou amb informació sobre el paper de la família i de l'ambient social en el TDAH.


Conferència per a pares III: Tractaments pel TDAH en nens i adolescents

 

En aquesta segona conferència introductòria per a pares, el Dr. Barkley repassa els principals tipus de tractaments usats en el maneig del TDAH i que té unes bases substancialment científiques. Aquests inclouen l'educació i assessorament als pares, entrenament dels pares en el maneig del comportament del nen, medicacions i maneig del comportament a l'escola. També parla dels fàrmacs aprovats i no aprovats que s'han proposat per al seu ús amb nens i adolescents TDAH.


Conferència per a pares IV: Tractament en el col•legi de nens amb TDAH

 

En aquesta presentació el Dr. Barkley se centra en les intervencions a l'escola per als nens i adolescents amb TDAH. És molt ric en detalls, oferint més de 80 recomanacions i estratègies d'actuació a l'aula per a nens i adolescents TDAH.


Conferència per a pares V: Els 12 millors principis per tractar al nen o adolescent amb TDAH

 

Aquesta presentació assumeix que vostè ha llegit ja la 1ª Conferència sobre la naturalesa del TDAH. Aquí el Dr. Barkley parla sobre els principis que ell ha comprovat són els més eficaços per manejar a un nen amb TDAH. Aquesta presentació es basa en les seves més de 34 anys de treball i de recerques clíniques amb nens i adolescents amb TDAH i proporciona 12 claus per manejar amb èxit un nen o adolescent amb TDAH.


 

Share

Cursos online per a professionals

 

Conferència 1 – TDAH: Diagnòstic, demogràfics i subtipificació

 

En aquest capítol, el Dr. Barkley ofereix informació detallada sobre la naturalesa específica dels símptomes del TDAH i els seus criteris diagnòstics actuals. Es passa revista a les diferents modificacions necessàries, per a l'actualització dels criteris del DSM i fer-les més útils en poblacions especials (joves, adults, etc.) També aborda els canvis que probablement s'emmagatzemin pel DSM-5 per millorar encara més aquests criteris diagnòstics. El Dr. Barkley aborda la qüestió de subtipus del TDAH, juntament amb la nova conclusió, que un tipus de falta d'atenció, pot constituir un nou trastorn conegut en la recerca com el Tempo Cognitiu Lent (TCL) o, de vegades denominat Trastorn de Dèficit d'Atenció (TDA), pels metges.

 

Conferència 2 – La naturalesa del TDAH: les Funcions Executives i Autoregulació – Parteix I

 

El Dr. Barkley ha desenvolupat una de les principals teories sobre la funció executiva (FE) i el seu paper en la naturalesa del TDAH. Aquesta teoria es basa en la comprensió de la naturalesa de les funcions executives neuropsicològica com un multi-nivell i la seva contribució a l'autoregulació a través del temps, per recolzar a la persona en els seus objectius a llarg termini i al benestar general. En la Part I d'aquest curs, analitza la naturalesa de la FE i alguns dels problemes que existeixen amb les seves definicions, en la literatura de la recerca clínica. A continuació, mostra com les funcions executives es poden entendre com a accions que estan acte-dirigides, amb la finalitat de comprometre's en l'autoregulació a través del temps cap a les nostres metes. Cada FE és un tipus d'acció en si mateix i el Dr. Barkley descriu la naturalesa de cadascuna d'aquestes accionis acte-dirigides i les habilitats mentals específiques que proporciona per a l'autoregulació. Conclou amb una anàlisi sobre les implicacions d'aquesta teoria de la FE per a la comprensió de la naturalesa del TDAH com un trastorn.

 

Conferència 3 – La naturalesa del TDAH: les Funcions Executives i l'Autoregulació – Parteix II

 

En aquest capítol, el Dr. Barkley segueix basant-se en la seva teoria de les Funcions Executives com l'autoregulació i explica el que significa per a la comprensió i la gestió del TDAH. En la Part I, va descriure el nivell cognitiu o instrumental de la funció executiva. Aquí es mostra, com aquest nivell és només el principi de com les persones utilitzen les seves funcions executives en les activitats de la vida quotidiana. Per entendre com la gent usa la FE en la vida quotidiana, crea un model de multinivell de DAH com un fenotip ampliat. Els fenotips en la biologia no es limiten a la pell, sinó que s'estenen cap a fora des de l'organisme per produir efectes a grans distàncies a través de l'espai i el temps en la seva ecologia natural. El Dr. Barkley adopta aquest punt de vista de la biologia i l'aplica a la comprensió humana de les FE. L'autor mostra com, amb cada nou nivell de fenotip ampliat cap a l'exterior de la persona, creen una major capacitat dels individus per satisfer les demandes del funcionament adaptatiu eficaç, per a la consecució dels seus objectius, i per vetllar pel seu benestar a llarg termini, a l'ús de cadenes cada vegada més complex i llarg de la conducta, repercutint cada vegada més en les relacions socials, i la utilització de mètodes i productes culturals. Aquesta és una visió única i fins i tot potencialment revolucionària de les Funcions Executives, que proporciona un major coneixement d'aquest singular conjunt d'habilitats mentals humanes i ofereix nombroses implicacions clíniques per a l'avaluació i gestió de la FE i, per extensió del TDAH.

 

Conferència 4 – Avanços en la comprensió de l'etiologia del TDAH

 

Aquest capítol revisa els principals avanços que s'han fet en la comprensió de les múltiples causes del TDAH. Aquests inclouen la distinció entre les formes adquirides del TDAH i la forma de desenvolupament-genètic. Es presenta l'evidència per demostrar que el TDAH és principalment un trastorn neuro-genètic, inclosos les recents troballes en la neuro-imatge i la recerca del comportament, genètica. El Dr. Barkley també examina algunes de les etiologies que s'han proposat pel TDAH, però pels quals hi ha poca o cap base científica.

 

Conferència 5 – Riscos en la infància i les implicacions del tractament

 

El Dr. Barkley resumeix els factors de risc relacionats amb el TDAH en la infància. Aquests inclouen resultats de recerques sobre les alteracions diverses que poden ocórrer en la família, àmbits socials i educatius. També analitza les implicacions que han resultat més rellevants, de les recerques del tractament.

 

Conferència 6 – Les conseqüències en l'adolescència i en l'adultesa, dels nens amb TDAH

 

Aquest capítol s'extreu del nou llibre del Dr. Barkley sobre el TDAH en adults: Què diu la ciència? (octubre, 2008), en el qual descriu els resultats de dos dels majors estudis de TDAH en adults. Un d'aquests estudis, és el de Milwaukee estudi de seguiment que ha dut a terme des de 1978. Noves troballes d'aquest estudi es presenten juntament amb uns altres de seguiment sobre l'impacte del TDAH en diferents activitats de la vida durant l'adolescència i l'adultesa. Aquests inclouen el risc de trastorns psiquiàtrics, el funcionament educatiu, ocupacional, gestió financera, la conducció, les relacions socials i les activitats sexuals de risc. També analitza les implicacions en el tractament que es deriven d'aquests resultats.

 

Conferència 7 – La importància de les emocions en l'enteniment i el maneig del TDAH

 

TDAH s'entén actualment com un trastorn de falta d'atenció, impulsivitat, hiperactivitat i que en general, sorgeix en la infància o l'adolescència primerenca i és molt persistent en el temps, en la majoria dels casos. No obstant això, atès que els primers documents mèdics sobre el TDAH es van publicar a partir de 1798, l'emoció sempre ha estat inclosa en la conceptualització de la malaltia a través de la dècada dels setanta. Però des del DSM-II i progressant fins al moment actual, la desregulació emocional ha estat exclosa de la conceptualització clínica de la malaltia i dels criteris diagnòstics i relegat a un problema associat, al resultat de trastorns comòrbids. Aquesta presentació, analitza l'evidència de la història, la neuropsicologia, neuro-anatomia, i la recerca observacional que mostra, que la impulsivitat emocional i deficient autoregulació emocional, són una part integral del TDAH. Retornant l'emoció al seu lloc legítim com una característica essencial del trastorn també serveix per explicar millor el desenvolupament dels trastorns comòrbids, com el trastorn d'oposició desafiadora, i així diversos trastorns del cicle vital. El Dr. Barkley explica, com determinar què aspectes dels problemes d'ajust emocional en els casos de TDAH són el resultat de la malaltia i que és probable que siguin la conseqüència de la comorbiditat, o d'altres circumstàncies en el curs de la vida. També aborda les conseqüències d'incloure l'emoció en el TDAH i el seu maneig.

 

Conferència 8 – Optimització del tractament de TDAH – L'impacte de la comorbiditat

 

Més del 80% dels nens i els adults amb TDAH, tenen almenys un trastorn psiquiàtric i més del 50%, tenen almenys dos trastorns comòrbids. La recerca ara demostra que el segon trastorn que coexisteix amb TDAH, amb freqüència té un impacte clínic significatiu tant en la comprensió de la presentació conjunta d'aquests trastorns, com en el tractament dels mateixos. Tots els TDAH no són el mateix en termes de maneig. Els temes a tractar inclouen: passats enfocaments de la subtipificació TDAH, utilitzant la comorbiditat del TDAH del subtipus clínic, la prevalença de comorbiditat en el TDAH i els trastorns específics i les seves implicacions en el tractament, tals com a trastorn d'oposició desafiadora, trastorns de la conducta, trastorns d'ansietat, depressió, trastorn bipolar, trastorns de l'espectre autista, tics i el TOC, i problemes d'aprenentatge, entre uns altres.

 

Conferència 9 – Assessorament a pares i maneig del TDAH en la llar

 

En aquest capítol, el Dr. Barkley, ofereix una visió general dels tractaments científicament provats pel TDAH. També s'analitzen breument alguns dels tractaments refusats o no compatibles pel TDAH. A continuació, se centra en els temes essencials, s'ha de cobrir l'assessorament als pares sobre la malaltia dels seus fills i els principis claus per a la gestió eficaç dels nens amb TDAH. Una breu descripció, proporciona alguns dels enfocaments de gestió del comportament infantil, que poden ser utilitzats pels pares (i adolescents), per a la formació (entrenament) de la família.

 

Conferència 10 – Maneig a l'escola dels nens amb TDAH

 

En aquest capítol, el Dr. Barkley, se centra en les intervencions escolars per a nens i adolescents amb TDAH. És rica en detalls i ofereix més de 80 recomanacions per a les estratègies de gestió de les escoles, per fer front als nens amb TDAH i adolescents.

 

 

Conferència 11 – Administració de medicaments del TDAH

 

En aquest capítol el Dr. Barkley revisa el maneig de la medicació del TDAH. Se centra primer en els medicaments estimulants i els problemes relacionats amb el seu ús, inclosos els errors més comuns, demostrant els efectes beneficiosos i els efectes secundaris típics. Aquesta presentació també parla sobre els beneficis i efectes secundaris de la Atomoxetina, un medicament no estimulant, aprovat per la FDA per al seu ús amb TDAH l'any 2003, i l'ús de Guanfacina XR aprovat per al seu ús pels nens amb TDAH a la fi de 2009.

 

Conferència 12 – L'avaluació del TDAH en nens i adolescents

 

En aquest capítol, el Dr. Barkley presenta el seu punt de vista sobre la millor manera d'avaluar clínicament el TDAH en nens i adolescents. Els objectius de l'avaluació són inicialment discutits, seguits de la informació que ha d'obtenir-se abans del dia de l'avaluació, així com els temes que es tractaran en l'entrevista inicial amb els pares i nens / adolescents. Es presenten els temes que s'abordaran en l'avaluació i que representen els millors mètodes per fer-ho. Els tipus d'escales d'avaluació i les proves psicològiques que són útils en l'avaluació del TDAH. Es presta especial atenció, als problemes amb l'ús de proves neuropsicològiques per fer un diagnòstic de TDAH. La presentació conclou amb els temes essencials per cobrir de forma completa l'entrevista amb els pares sobre els resultats de l'avaluació.

 

Conferència 13 – TDAH en adults, Parteix I: Naturalesa i Diagnòstic

 

Aquest curs, reforça la informació de la lectura sobre el diagnòstic i tipificació dels nens amb TDAH (# 1 a dalt), però amb una aplicació per als adults amb TDAH. El curs també inclou una gran quantitat d'informació sobre el grup d'individus denominat Tempo Cognitiu Lent.

 

Conferència 14 – TDAH en adults, Parteix II: Les alteracions en les activitats de la vida

 

El Dr. Barkley analitza com la naturalesa del TDAH pot perjudicar en el treball, l'escola i la vida personal. També analitza altres àrees de deterioració menys coneguda d'estar associats amb el TDAH, com l'administració dels diners, la conducció i la salut física. Aborda detalladament els resultats de recerques tan importants com les de la Universitat de Massachusetts – estudio d'adults amb TDAH, un dels majors estudis clínics de disfunció en adults, realitzat fins avui.

 

Conferència 15 – TDAH en adults, Parteix III: Avaluació i Tractament

 

En aquest capítol, el Dr. Barkley descriu la informació que ha de ser coberta en l'avaluació dels adults amb TDAH. També assenyala l'ús d'escales de qualificació i per què les proves neuropsicològiques, no sempre són útils per diagnosticar el TDAH. Es descriuen els mètodes d'intervenció pel TDAH com el Tractament Cognitiu Conductual (TCC) i el Coaching TDAH. Conclou la conferencia, amb nombrosos suggeriments per potenciar el treball i la integració a l'escola i les eines que es poden utilitzar per ajudar als adults a enfrontar-se amb eficàcia als seus símptomes i impediments

 

 

Share

Escola 'online' per a pares amb fills amb TDAH

 

La Fundació Mapfre i la Fundació Educació Activa han creat una Escola 'online' per a pares amb fills amb Trastorn de Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH).

 

Aquesta iniciativa ha estat promoguda per ambdues entitats amb l'objectiu de proporcionar als pares i els professionals de la salut i de l'educació, informació sobre aquest trastorn i el seu tractament amb la finalitat de contribuir a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i del seu entorn.

 

 

A l'escola podreu accedir a través dels enllaços que us oferirem als següents articles de Cursos online per a pares i Cursos online per a professionals. Ha estat desenvolupada de forma altruista pel doctor Russell Barkley, catedràtic de Psiquiatria Clínica de la Universitat de Medicina de Carolina del Sud (EUA). Aquesta ofereix informació completa perquè pares, metges i educadors aprenguin pautes que els ajudin a tractar i relacionar-se amb les persones que pateixen aquest trastorn.

 

A partir d'aquests tindreu la possibilitat d'inscriure-us de forma gratuïta en 20 cursos per aprendre pautes que us ajudin a tractar i relacionar-vos amb les persones que sofreixen aquest trastorn, el qual afecta entre el 5 i 8 per cent dels menors i el 3 i 5 per cent de la població adulta.

 

Els continguts d'aquesta escola pertanyen a un projecte 'online' molt similar, que el Catedràtic de Psiquiatria va crear a Estats Units i que ha donat íntegrament a la Fundació Educació Activa.

 

Aquest projecte que es denomina 'Escola 'online' per a pares amb fills amb Trastorn de Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat' forma part del programa de suport familiar 'Escola de Benestar', la finalitat del qual és millorar la qualitat de vida de les famílies que tinguin algun familiar amb discapacitat, a través del suport psicològic, l'educació i l'assessorament.


Font:

http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-fundacion-mapfre-fundacion-educacion-activa-crean-escuela-on-line-padres-hijos-tdah-20131211175846.html

Share
ÚLTIMS ARTICLES

ÚLTIMS ARTICLES