Tel. 639 955 516. De dilluns a divendres de 10h a 14h.

no-title Metodologia ProfessorsTdah Classes Particulars ProfessorsTdah
no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.
Classes Particulars ProfessorsTdah

Les classes particulars a domicili es dirigeixen a estudiants des d’educació infantil fins a estudis universitaris, on s’ofereix un reforç en totes les àrees i matèries. Oferim una metodologia específica i especialitzada en el reforç d’alumnes amb TDAH.La clau del nostre èxit és el treball, l'organització i la comunicació.

Blog

 

 

Comencem el 2013 amb força i il.lusions renovades, canvis d'imatge en la nostra web i ampliació de nous serveis amb la intenció d'arribar a les possibles necessitats tant dels alumnes, com de les famílies i els professionals que ens envolten.

 

Aquesta petita introducció ens permet fer una ressenya sobre els diversos temes que tractarà de recollir aquest Blog. En aquest es podran trobar resums de cursos, jornades realitzades, notícies actuals i educatives, notícies relacionades amb el TDAH, investigacions recents, esdeveniments destacats, i tot allò que anem reflexionant, creant, compartint...amb tots vosaltres.


En aquesta nova aventura esperem comptar amb la participació de tots els agents educatius implicats en els diferents àmbits de participació, a partir també del nostre Facebook i Twitter.

Resum del Nou Protocol del TDAH

 

Durant el Cafè Col•loqui amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al Parc Sanitari Pere Virgili es van donar a conèixer moltes novetats respecte al nou Protocol d’actuació i detecció del TDAH a l’aula. 

 

Aquest va ser presentat per l’Elena O’Callaghan, la presidenta de l’Associació TDAH Catalunya, amb la col•laboració de l'Alba Espot i Faixa, la Directora General d'Educació Infantil i Primària, i la Cristina Pellisé Pascual, la Subdirectora General d'Ordenació i Atenció a la Diversitat.

 

Van començar la sessió fent un recorregut per l’historia de l’iniciativa de la creació del Protocol pel TDAH. Aquest va ser proposat l’any 2007 en una Resolució de la Comissió d’Educació i Universitat. Després d’una lluita de 6 anys aquesta iniciativa es va fer realitat al Setembre de 2012.

 

A l’octubre de 2012 l’Irene Rigau, la Consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va presentar la Guia d’Intervenció “El TDAH: detecció i actuació en l’àmbit escolar”.

 

La Cristina Pellisé va donar a conèixer les diferents guies que ja són en marxa i a disposició dels professionals a la web www.xtec.cat, com per exemple:

 

 

Va confirmar que la primera setmana de Juny 2013 seria presentada la Guia del Protocol pel TDAH a partir de la xarxa. En aquesta es donaran pautes per detectar o descartar el TDAH, metodologies d’actuació, i d’altres materials destinats als professors, el Departament de Treball de Benestar i Salut, i les famílies, per tal de coordinar tota l’etapa d’ensenyament obligatori i permetre un seguiment individual de l’ensenyament post-obligatori. Així es podrà aconseguir un model de treball que permetrà baixar el fracàs escolar, ja que el Departament així ho ha signat en un acord per abans del 2015.

 

A continuació l'Alba Espot i Faixa va reflexionar sobre la necessitat d’adaptar el sistema educatiu a tots els alumnes, ja que des del s. XXI l’escola era un dret universal i s’havia de tenir present que l’educació era per tots, però no tots aprenien de la mateixa manera. A partir d’aquí destaca que apareix la necessitat de planificar una intervenció educativa, tant a nivell metodològic com curricular, per adaptar-se a tots els alumnes.

 

Per tots els alumnes que necessiten un suport addicional es posen en marxa, com ja hem destacat, i són a l’abast:

  • Guies pel professorat: descripció de característiques, protocols d’observació i pautes d’intervenció preventiva.
  • Guies EAP: protocols d’avaluació ubicats a l’Intranet i accessibles només pels serveis educatius especialitzats.
  • Resolució Altes Capacitats i Trastorns d’Aprenentatge 

 

D’altres guies com la Síndrome de Tourette estan en marxa per presentar-se més endavant.

 

La Guia de TDAH constarà de les següents parts:

 

1.    Què és TDAH?

2.    Característiques de l’alumne amb TDAH:

  • Etapes Infantil, Primària i Secundària
  • Funcionament cognitiu: dificultats per autogovernar-se
  • Funcions executives: memòria de treball, autoregulació i control motor
  • Regulació de la conducta   

3.    Protocols d’observació

4.    Criteris d’intervenció i gestió de l’aula, suports personalitzats, PI, entre d’altres.

5.    Entrevistes amb famílies

 

Al final de la sessió van argumentar la necessitat actual del Plans Individualitzats (P.I.) i van aclarir alguns punts de debat.

 

Primer van definir els P.I. com Planificació dels suports que necessita un alumne, aquests poden ser intensius (matèries, personal,etc.) o simples adaptacions metodològiques. Concretament, documents on s’escriu la planificació personalitzada.

 

Segon van destacar que aquests es podien adaptar a tots el alumnes, no només a aquells amb discapacitats greus o trastorns.

 

Tercer van incidir que aquests s’han de fer durant els dos primers mesos d’escolarització a ser possible i presentats a la família. Els ha de realitzar el tutor amb l’ajuda del MEE a Educació Infantil o Primària, i amb l’Orientador a Educació Secundària. En el cas de sorgir dubtes o problemes poden demanar el suport de l’EAP.

 

Finalment, van matissar que les P.A.U. no es poden adaptar als alumnes sense un P.I. previ del Batxillerat. Aquest no és important que sigui recent sinó fet i utilitzat prèviament durant l’escolaritat. 

 

 

 

 

 

 

Share

Feliç Sant Jordi 2013

 

 

 

             

Share

Presentació del Nou Protocol per al TDAH

Cafè Col·loqui amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el proper 20 d'abril de 2013 de 16h a 19h al Parc Sanitari Pere Virgili.

 

Gràcies a la iniciativa de TDAH Catalunya i la col·laboració de l'Alba Espot, directora general d'Educació Infantil i Primària, i Cristina Pellisé, subdirectora general d'ordenació i atenció a la diversitat.

 

Es tractaran temes com:

  • Anàlisi del nou protocol d'actuació i detecció del TDAH a l'aula.
  • Els punts importants per les famílies i els docents.
  • Aplicació i obligatorietat

 

Més informació aquí.

 

 

Share

Recurs Educatiu Obert sobre TDAH

 

A partir del “Centre Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios” (CeDeC),  un organisme amb dependència funcional del Ministeri d’Educació a Mérida, us presentem el Recurs Educatiu Obert sobre TDAH que acaba de realitzar un grup d’orientadors de centres educatius d’Extremadura.

 

L’objectiu és facilitar a professors, mestres i pares el treball educatiu i la promoció personal d’aquest alumnes.

 

Es tracta d’un recurs interactiu i obert disponible per qualsevol ciutadà i institució i sens ofereixen els codis font originals del mateix. Com tots els materials desenvolupats en aquest organisme és gratuït.

 

 

Share

Manual per a pares i professors

A continuació, os oferim l'enllaç per poder consultar un material pràctic de suport a pares i mares, educadors i docents per a la cooperació en l’assistència dels nens i nenes amb TDAH. Aquesta és una eina de consulta ràpida on es pot trobar allò que es necessita.

 

Els diferents documents són:

 

 

 

 

 

Share
ÚLTIMS ARTICLES

ÚLTIMS ARTICLES