Tel. 639 955 516. De dilluns a divendres de 10h a 14h.

no-title Metodologia ProfessorsTdah Classes Particulars ProfessorsTdah
no-title

Metodologia ProfessorsTdah

Els nostres professors treballen aspectes com la motivació, l'organització, la constància, la responsabilitat i els hàbits d'estudi. Mentrestant, els nostres psicòlegs utilitzen les estratègies pedagògiques per a millorar l'autocontrol, l'autoestima i la impulsivitat. La metodologia és la clau de l’èxit.
Classes Particulars ProfessorsTdah

Les classes particulars a domicili es dirigeixen a estudiants des d’educació infantil fins a estudis universitaris, on s’ofereix un reforç en totes les àrees i matèries. Oferim una metodologia específica i especialitzada en el reforç d’alumnes amb TDAH.La clau del nostre èxit és el treball, l'organització i la comunicació.

Blog

 

 

Comencem el 2013 amb força i il.lusions renovades, canvis d'imatge en la nostra web i ampliació de nous serveis amb la intenció d'arribar a les possibles necessitats tant dels alumnes, com de les famílies i els professionals que ens envolten.

 

Aquesta petita introducció ens permet fer una ressenya sobre els diversos temes que tractarà de recollir aquest Blog. En aquest es podran trobar resums de cursos, jornades realitzades, notícies actuals i educatives, notícies relacionades amb el TDAH, investigacions recents, esdeveniments destacats, i tot allò que anem reflexionant, creant, compartint...amb tots vosaltres.


En aquesta nova aventura esperem comptar amb la participació de tots els agents educatius implicats en els diferents àmbits de participació, a partir també del nostre Facebook i Twitter.

Els Contes, la millor teràpia pels nens. Aprèn a inventar-los.

TALLER: Els Contes, la millor teràpia pels nens. Aprèn a inventar-los, dirigit a pares i educadors. Es realitzarà el dilluns 22 d'abril, de 19.00h a 21.00h a la Sala d'Actes del Centre Mèdic Teknon.

 

 

Share

Per què és necessari un reforç escolar?

 

Ara que els pares s'han d'enfrontar a les notes dels seus fills, aquí volem donar-vos uns quants "perques" per triar el reforç escolar necessari per millorar en futures convocatòries.

La necessitat d'un suport escolar transitori deriva principalment de la necessitat de modificar els hàbits d'estudi i d'incorporar nous mètodes i eines d'aprenentatge, d'acord amb l'edat i el nivell de dificultat del curs.

Perquè els nostres fills necessiten un reforç i suport individualitzat, que moltes vegades els pares no són capaços de realitzar amb l'eficàcia i regularitat necessàries.

Perquè les classes a domicili no necessàriament són una solució d'urgència quan el nostre fill / filla porta notes baixes.

Perquè els nostres fills necessiten aprendre i per això no és suficient rebre els continguts a l'escola sinó poder assimilar i aprendre'ls a través d'una bona metodologia personal d'estudi i treball a casa.

Perquè el fracàs escolar dels fills, conseqüència d'un nombre creixent de causes, es conforma com un element d'inestabilitat personal i familiar, que estem en situació de poder evitar amb l'anticipació adequada.

 

 

A ProfessorsTdah dirigim alumnes de PRIMÀRIA, E.S.O. i BATXILLERAT que vulguin treballar i consolidar hàbits d'estudi, realitzar els deures de l'escola amb l'ajuda de tutors i alumnes que necessitin reforç escolar en àrees més concretes.

A ProfessorsTdah pensem que els bons hàbits s'adquireixen des de la infantesa i ajuden, en gran manera, a definir la futura personalitat de cada estudiant i de cada ésser humà. Per tant, pretenem donar a cada alumne les eines bàsiques perquè aconsegueixi ser autosuficient.

Share

Debats d'Educació

Les veus de la comunitat educativa per celebrar els 10 anys de Debats d’Educació.

  

Durant l'any 2013 es celebren els 10 anys amb Debats d’Educació. Aquesta és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya per obrir un debat social entorn els reptes del futur de l’educació a Catalunya (www.debats.cat).

 

La campanya Les 3 coses que he après vol ser un espai de participació on qualsevol persona pugui fer la seva aportació entorn a la pregunta: "Quines són les 3 coses que he après sobre educació?".

 

Amb aquesta pregunta ens volen convidar a la reflexió sobre allò que es creu que funciona en l’educació d’avui i que també pot funcionar en el futur.

 

Podreu veure els 10 temes a debat durant els diferents mesos de l'any:

  

 • Març: Crear escoles que preparin per al futur
 • Abril: Les competències i els aprenentatges en un món globalitzat
 • Maig: Què vol dir ser un bon professional de l’educació per al segle XXI?
 • Juny: El compromís de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge
 • Juliol: El paper clau de les famílies en l’educació
 • Setembre: L’aprenentatge al llarg de la vida: per a què i per a qui?
 • Octubre: Què cal fer amb els resultats de l’avaluació?
 • Novembre: Com es finançarà l’educació en el futur?
 • Desembre: Com conciliar equitat i qualitat en educació?
 • Gener: Col·laboració pel canvi educatiu

 

Per participar podeu accedir aquí i si voleu més informació podeu clicar al següent enllaç.

Share

Educació Inclusiva. Pla d'actuació 2008-2015.

Aprendre junts per viure junts

 

La Generalitat de Catalunya i el Departament d'Educació ens ofereix un Pla d'Acció per oferir una Educació Inclusiva.

 

Garantir una educació de qualitat i aconseguir-la per a tot l’alumnat, independentment de les seves condicions i característiques personals, ha esdevingut, en les últimes dècades, un dels objectius més destacables dels i de les professionals, les famílies, les institucions i les persones compromeses amb l’educació.

 

Aquest gran objectiu, que en els darrers anys ha anat prenent el nom d’educació per a tothom i escola per a tothom (Booth i Ainscow, 2004; Giné, 2001; UNESCO, 1994; Staiback, 1999) ultrapassa avui la voluntat, expressada ja anys enrere, d’incorporar l’alumnat fins aleshores exclòs al sistema educatiu.

 

Avançar cap a l’educació inclusiva, caminant així cap a veritables escoles per a tothom, implica tota la comunitat educativa, l’alumnat, el professorat i les famílies, així com les administracions corresponents, en una fita comuna: aconseguir que, progressivament, tot l’alumnat vegi satisfet el seu dret a ser escolaritzat a l’escola del seu barri o poble, sense veure per això compromès el dret igualment important d’obtenir la resposta ajustada a les seves singulars necessitats educatives.

Share

Dificultades en el Aprendizaje y TDAH

Son muchas las ocasiones en que a los hijos o alumnos les cuesta hacer los deberes, se esfuerzan y no consiguen los resultados que esperan, en la escuela creen que no avanzan al ritmo adecuado en comparación a su grupo de iguales, presentan dificultades para estudiar, entre muchas otras casuísticas. Algunas de estas situaciones se pueden asociar como causas del Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH).

 

Como hemos comentado en otras ocasiones, el TDAH es un trastorno de origen neurobiológico caracterizado por la:

 • falta de atención
 • impulsividad 
 • hiperactividad

 

Estos síntomas afectan en mayor o menor medida a sus comportamientos y actitudes de tal manera que pueden interferir en su aprendizaje. Por ejemplo, a la hora de organizar su trabajo y sus materiales, planificar sus horarios, seguir pautas o instrucciones, mantener la atención en tareas o estudios, la precipitación de sus respuestas, la poca reflexión, entre otros aspectos.

 

Por ello, los alumnos con esta sintomatología pueden verse afectados por retrasos académicos significativos a pesar de no tener dificultades a nivel intelectual y sí grandes capacidades. Por ello, es importante detectar las dificultades de aprendizaje, ya que son obstáculos específicos en su enseñanza y pueden ser generados por la sintomatología de su trastorno.  

 

Las características que presentan el niño/a o adolescente con TDAH interfieren en su proceso de aprendizaje, creando déficits en las diversas áreas como la lectura,  la escritura, el cálculo o matemáticas, el habla, entre otras. Es importante realizar un tratamiento específico como se proporciona en ProfessorsTdah para evitar o disminuir la posibilidad de que estas pequeñas dificultades deriven en otros trastornos asociados como podrían ser la discalculia, la disgrafía, etc.

 

Si analizamos de forma más específica las dificultades que interfieren en el proceso de aprendizaje de los niños con TDAH encontramos:

 1. Lectura: La impulsividad o inatención provoca que se realicen lecturas precipitadas y erróneas que dan lugar a la falta de comprensión de los textos. Algunos de los errores más comunes durante la lectura son las adiciones, las omisiones, las substituciones, las vacilaciones, las repeticiones de palabras y la falta de vocalización ante una lectura demasiado rápida. Además podemos añadir posibles errores de acentuación, entonación y puntuación.
 2. Cálculo y matemáticas: Dificultades de conversión de lo concreto a lo abstracto y para utilizar el pensamiento lógico. En el caso de ser capaces de realizarlo se producen igualmente pequeños errores en la comprensión del enunciado, por los aspectos lectores mencionados anteriormente, ya que saltan información importante que permite la resolución del problema, y se anticipan a un resultado que probablemente no comprueban. Las posibles dificultades pueden no ser evidentes inicialmente pero ante el inicio de ejercicios más complejos pueden detectarse los primeros errores. Pero en ocasiones se hace perceptible desde el inicio del cálculo con pequeñas operaciones.
 3. Escritura: En la psicomotricidad fina pueden mostrar dificultades que afectan a su coordinación. Sus habilidades manipulativas pueden afectar posteriormente a su caligrafía. A la hora de realizar copias de oraciones o textos suelen cometer errores por falta de atención. Pueden observarse omisiones o adiciones por su impulsividad. Pueden mostrar dificultades para memorizar las normas ortográficas o para recordarlas a la hora de aplicarlas.
 4. Habla: En ocasiones su habla es más lenta que su pensamiento y muestran dificultades de articulación del lenguaje. En su pensamiento aparece una falta de organización y reflexión dando lugar a expresiones poco coherentes. Suelen hablar de forma impulsiva o en exceso sin dar tiempo a pensar la respuesta, incluso de temas no relacionados con lo tratado en el momento.

 

Las dificultades en el aprendizaje pueden dar lugar a un fracaso escolar e incluso a una baja autoestima. Esta afirmación se ha demostrado actualmente porque los síntomas relacionados con el TDAH dan lugar a dificultades en el aprendizaje escolar. Éstas implican que el rendimiento académico exigido para su edad sea elevado y no le permita adquirir los aprendizajes necesarios para su desarrollo. Por lo tanto puede que no supere las asignaturas o el curso escolar al que se enfrenta.

 

Cuando sucede esto el niño/a o adolescente se convierte en un alumno que no cumple las expectativas escolares requeridas y que con frecuencia no supere los mínimos exigidos. Si estas expectativas no se cumplen  a lo largo de su escolaridad se produce un desnivel en comparación con su grupo de iguales y se puede dar lugar al llamado fracaso escolar. Éste puede desembocar en la desmotivación y la falta de expectativas con uno mismo, que darán paso a un bajo autoconcepto y autoestima. Esto no se producirá solo por las críticas que puedan recibir, sino porque también son conscientes de que no cumplen las expectativas de los demás. 

 

En ocasiones las personas dan más importancia a sus fracasos que a sus éxitos, sin valorar su esfuerzo previo, y sin tener en cuenta que detrás de cada pequeño resultado hay mucho más esfuerzo que en el de cualquier otro. Son conscientes que su actitud no siempre es la correcta, que no hacen las cosas bien y eso se refleja tanto sus calificaciones como en su imagen. A causa de todo ello se puede producir una baja autoestima.

 

Medidas que pueden realizarse desde casa por parte la familia

 • Refuerzo positivo: Un método muy utilizado para crear, mantener y/o fomentar las conductas deseables. Este sirve para elogiar y/o premiar por los esfuerzos y avances que se produzcan. Así se ayuda a mejorar su imagen personal. A su vez, puede resultar motivador e incrementar la atención frente a las tareas.
 • Hábitos de estudio: Es necesario trabajarlos para conseguir una organización y planificación de la tarea. El lugar de estudio es importante que sea siempre el mismo y evitar todo tipo de elementos distractores. El niño/a o adolescente ha de intentar estudiar en casa a diario y a ser posible la misma hora. Se ha intentar ayudarlo a organizar el escritorio y las tareas que le tocan hacer. 
 • Planificación: Los objetivos han de ser específicos para el tiempo que dedique a estudiar o hacer tareas. Realizar con el niño/a o adolescente un horario realista para que lo pueda cumplir, en este se deben contemplar tanto las tareas como los descansos, las actividades que extraescolares que realice,…de la manera más sencilla posible.
 • Método de estudio: Descomponer las tareas en actividades más concretas para que pueda cumplir los éxitos. Aportar técnicas de estudio para asegurar la comprensión como realizar una prelectura, subrayar, repasar, entre otras.

 

En resumen:

 1. Realizar objetivos con expectativas realistas.
 2. Reconocer su esfuerzo y trabajo.
 3. Supervisar sus avances a diario.
 4. Comprender sus dificultades dentro del trastorno.
 5. Reconocer sus competencias para conseguir lo mejor de éstas.

 

Cuando conviven ambos trastornos

 

Cuando los síntomas específicos del TDAH conviven con los déficits cognitivos implicados en la adquisición de las áreas instrumentales básicas que hemos comentado, nos encontramos con un alumno que puede llegar a sufrir dos trastornos diferenciados, el TDAH y el DA. Ambos tienen factores etiológicos similares que llevan un curso diferente del que tendría un alumno con tan solo DA. 

 

El alumno que presenta ambos trastornos se comporta de forma más impulsiva a la hora de realizar las tareas, tiene más dificultades para trabajar de forma autónoma y comete más errores que los alumnos que tan solo tienen DA (Guzmán, R. i Hernández-Valle, I. 2005). 

 

Se han realizado investigaciones sobre la coexistencia de TDAH y DA con el objetivo de intentar explicar la naturaleza de esta asociación desde diferentes planteamientos.

 

Algunos de estos planteamientos son los siguientes (Ortiz, 2004): 

a)     La asociación entre TDAH y DA es el resultado de sumar los déficits centrales en ambos trastornos.

b)     El TDAH y el DA coexisten a causa de déficits cognitivos comunes.

c)     Los síntomas típicos del TDAH y especialmente la inatención son la causa de Dificultades Específicas del Aprendizaje. Según este planteamiento el TDAH seria la causa del DA.

 

En este sentido, la definición de DA que nos ofrece el National Joint Committee of Learning Disabilities (NJCLD, 1994: 65) recoge que las alteraciones de la atención pueden desencadenar problemas del aprendizaje, aunque no sean causa directa del DA. A pesar de ello, actualmente se acepta que existen un nombre importante de alumnos con TDAH que también presentan DA, aunque los porcentajes son inespecíficos y variados.

 

Podríamos destacar que las conclusiones de algunos de estos estudios afirman que el 80% de los adolescentes detectados con TDAH durante la infancia presentan un desfase de dos años en las habilidades instrumentales básicas que hemos nombrado en el apartado anterior: lectura, escritura, ortografía, cálculo y resolución de problemas matemáticos. 

 

Estos trabajos hablan de una variación en los porcentajes de entre un 15% y un 40 % según la comorbilidad entre los diferentes trastornos:

 • TDAH y Dislexia (Frick et al. 1991) del 8% al 38%
 • TDAH y discalcúlia del 12% al 30%

 

Como conclusión, podemos destacar que estas diferencias tan marcadas entre los resultados de los diversos estudios pueden ser a causa de diversos factores: los criterios de selección de las muestras, los procedimientos de muestreo, el grado de acuerdo o no entre los familiares, maestros y clínicos encargados, la falta de consenso para definir los trastornos de atención y las dificultades de aprendizaje, entre otros (Guzmán, R. i Hernández-Valle, I. 2005).

 

 

Share
ÚLTIMS ARTICLES

ÚLTIMS ARTICLES